Una delegació de Neàpolis viatja a Roma per iniciar el projecte Creative Makers

El grup de treball, encapçalat pel regidor d’Innovació, Juan Luís Ruiz participa en les reunions celebrades al museu Explora, de Roma

 

Una delegació de Neàpolis viatja a Roma per iniciar el projecte Creative Makers i formar una xarxa de Fablabs infantils a Itàlia, Estònia, Irlanda i Catalunya

 

 

Les delegacions dels quatre paisos europeus vinculats al projecte Creative Makers en la seva visita al museu Explora de Roma

 

L'Explora, el Museo dei Bambini de Roma és l'escenari aquesta setmana de les primeres reunions dels grups de treball internacionals associats en el projecte Creative Makers. L'Agència Pública d'Innovació, Neàpolis, ha desplaçat fins a Roma una delegació encapçalada pel primer tinent d'Alcalde i regidor d'Innovació, Juan Luís Ruiz, i en la qual també han participat el gerent de Neàpolis, Joan Carles Lluch i la responsable de projectes de l'Agència, Ester Toledo. Neàpolis actua com a partner català vinculat i associat a aquest projecte comunitari per generar una xarxa de FabLabs infantils a Itàlia, Estònia, Irlanda i Catalunya.

La trobada suposa la posada en marxa d'aquest projecte dins els terminis previstos. Creative Makers es finança amb una aportació de la Unió Europea per cobrir el 60% dels costos d'aquesta iniciativa que compta amb un cost de 343.023€, dels quals Neàpolis en gestionarà un pressupost de més de 50.000€. 

Al final del procés, que es desenvoluparà al llarg de tot el 2018 i que es clourà a principis del 2019, s'haurà creat una xarxa de 4 FabLabs un dels quals serà a Vilanova en algun dels espais que impulsa la comunitat Maker local. En aquests espais es desenvoluparan activitats i projectes de forma conjunta sota el paraigua temàtic del sector del lettering i la impressió.

La vocació d'incidir en l'aprenentatge des d'un vessant pràctic es canalitzaria en aquests espais cap a la fabricació digital i les tecnologies aplicades a la impressió, les eines cal·ligràfiques, les arts tipogràfiques, la retolació o activitats vinculades en un context de revalorització d'aquest sector potenciant el seu vessant més artesanal, artístic i creatiu.

En aquest sentit la tecnologia ha estat en bona part la responsable de la redescoberta de la tipografia i les arts de la impressió. La incorporació de les impressores 3D, l'ús de tintes ecològiques i altres millores han permès reviscolar aquesta activitat oferint un nou enfocament de caràcter més artístic i un gran potencial formatiu. Per aquesta raó aquestes tecnologies d'impressió digital permeten també incidir en l'àmbit educatiu obrint la porta a l'estímul de la creativitat i l'adquisició d'habilitats i competències que ajuden a mes a la descoberta de nous horitzons vinculats al disseny, l'estètica o les arts.

Ena aquest sentit el primer tinent d'alcalde i regidor d'Innovació, Juan Luís Ruiz, s'ha manifestat molt satisfet que la Neàpolis i Vilanova tinguin un rol principal en aquest projecte europeu "que entronca amb una tradició impressora local de la qual tenim un gran exponent en la figura de Joan Oliva". La nissaga d'impressors Oliva va impulsar des del seu establiment a Vilanova un ingent treball del qual podem destacar l'edició de llibres de bibliòfil d'altíssima qualitat a més de llibres, revistes, calendaris, goigs, segells de correus o fins i tot paper moneda. Segons va reblar el regidor "qui sap si des d'aquests Fablabs no aconseguirem descobrir o despertar la vocació artística a un futur impressor que reculli l'estela i tradició de les creacions de qualitat sortides de la impremta Oliva".


L'extensió de les tecnologies d'impressió digital han propiciat que la tipografia hagi guanyat pes en l'òrbita de la producció artística i artesanal. Les seves especificitats i l'altíssima qualitat i propietats dels productes tipogràfics obtinguts han ajudat a la revifalla d'aquesta disciplina que ara ha vist com la incorporació de noves eines com les impressores 3D possibiliten crear matrius i entorns de treball més respectuosos amb l'ús de tintes ecològiques. Tot plegat ha contribuït a realçar novament l'art de la tipografia i la impressió com una disciplina d'estímul de la creativitat en l'ensenyament, ja que incorpora l'adquisició de competències i habilitats relacionades amb els treballs manuals, el disseny i l'estètica. Això fa d'aquesta una disciplina òptima per a proposar, des dels Fab Labs, tota mena d'activitats des d'una aproximació innovadora i vinculada a l'experimentació directa: des de la invenció de nous dissenys tipogràfics a les habilitats manuals amb objectes diferents dels existents en el món digital i l'experiència tàctil amb els materials d'impressió.


La delegació vilanovina ha estat acollida per l'equip de l'Explora i ha participat en els diferents tallers plantejats per a presentar les propostes a desenvolupar al llarg de la durada del projecte. Cadascuna de les entitats associades aporta la seva expertesa en un àmbit concret.

Així mentre que el museu Explora ha introduït el present en la metodologia del Tinkering & Making, Neapolis aporta com punt fort l'experiència en la dinamització d'experiències de fabricació digital i creació de fablabs així com la capacitat per ajudar a crear xarxes col·laboratives. La resta d'associats aporten expertesa sobre els continguts relacionats amb l'art de la impressió i la tipografia. Aquestes sessions de treball permeten també compartir entre els equips les diferents dinàmiques de treball i experiències desenvolupades en cadascun dels diferents espais.

Alguna d'aquestes activitats ja serà visible al mes de maig vinent quan Neàpolis serà l'amfitrió d'un dels workshops i tallers transnacionals previstos. Vilanova acollirà la visita de grups infantils procedents dels diferents organismes impulsors: el Museo dei Bambini, L'Explora, de Roma (Itàlia); El National Print Museum de Dublin (Irlanda) i Tallina Paber (a Tallin, Estònia) així com de les entitats associades com Fablab Muse (Itàlia), Fun lab (Catalunya) Ukraina KultuurikeskusCentre Cultural d'Ucraïna (Estònia) el Maker Lab i el Kultuuri Katel (Estònia), el Tog (Irlanda) i l'Associació Internacional de Nens als Museus "Hands On!" (Àustria).

Twitter - Últimes interaccions