PLATÓ DE NEÀPOLIS

En el Plató de Neàpolis és on es roden els programes de Canal Blau. Disposa de tots els equips de rodatge, càmeres, luminotècnia i altres recursos necessaris. Els preus varien segons les necessitats.

Twitter - Últimes interaccions