MEDGAIMS

La gamificació el disseny de jocs i videojocs iper millorar l’atractiu de les destinacions turístiques i crear ocupació de qualitat

MEDGAIMS, recerca i experimentació sobre gamificació i joc aplicats a les destinacions turístiques i millorar les experiències dels seus visitants 

En el projecte MEDGAIMS  participen El Líban, a través de l’American University of Beirut que lidera la iniciativa i laDirecció General d'Antiguitats del Líban; Jordània, amb la DoA, el Departament d'Antiguitats del Ministeri de Turisme i Antiguitats i la JUST, Jordan University of Science and Technology, Jordan, Irbid; Itàlia des de la Fondazione Alghero, de Sardenya i Catalunya, on participen la fundació i2Cat i Neàpolis.

MedGaims té com a objectiu fer recerca i testejar com fer més atractives les destinacions turístiques i millorar les experiències dels seus visitants utilitzant la gamificació i el joc com les eines per fer-ho possible. Els països associats hauran de treballar conjuntament sobre quines tipologies de joc, quins dissenys han de tenir i com conjugar aquests jocs adaptant-los a uns contextos territorials i culturals diversos. Un cop modelades aquestes estratègies comunes es promourà el disseny de jocs que promoguin destinacions turístiques especifiques i es mesurarà la seva eficàcia posant-los a prova.

L’objectiu és aconseguir millorar l’experiència dels visitants, que incrementin les interaccions amb la realitat local de cada destinació i aconseguir instruments que potenciïn destinacions turístiques. També es tracta d’aconseguir que esdevinguin alternatives a destinacions més conegudes i que atreguin visites fora de temporada contribuint a mantenir fluxos estables de visitants en les destinacions.

MedGaims preveu el desenvolupament de fins a 40 pilots, aplicacions de jocs específicament dedicades a la promoció de destinacions concretes dels quatre països associats: Líban, Jordània, Itàlia i Catalunya.

Els productes finals seran presentats en cadascun dels territoris. Cadascun dels socis cercarà les complicitats per desenvolupar aquests recursos que tant poden contemplar el disseny de jocs en el món físic com jocs en l’àmbit digital que incloguin l’ús de l’animació, realitat virtual o augmentada o el disseny d’aplicacions per a dispositius mòbils. MedGaims preveu també que fruit del treball dels socis es pugui crear paquets que incloguin d'eines de ludificació per donar suport als emprenedors per què puguin treballar en el disseny de jocs ja sigui ara o en el futur.

En el cas de Neàpolis una de les entitats associades que s’implicarà en el projecte és ENoLL, European Network of Living Labs, l’associació internacional de laboratoris d’innovació digital, que aplega més de 340 d’aquests espais de prova per desenvolupar prototips tecnològics o dissenys experimentals pensats per donar solució, des de la creació i la innovació, a reptes i necessitats de les persones.

És previst que el programa impulsi la creació de 8 laboratoris creatius per al disseny de jocs i també fins a 8 competicions o Hackatons per al desenvolupament d’aquests jocs.  

MedGaims no vol únicament assolir la promoció de les destinacions turístiques sinó que des de l’escala local, cadascuna dels territoris implicats busqui l’impuls dels dissenyadors i empreses emergents de forma que del procés es derivi creació d’ocupació molt especialitzada en el cas del disseny dels videojocs, però també ocupació menys especialitzada que possibiliti crear llocs de treball per als més joves. En aquest sentit, cada país organitzarà concursos d’idees, hackatons o altres esdeveniments per a escollir les millors propostes. Med Gaimscompta per al desplegament del projecte amb un finançament de 2.400.000€ dels quals Neàpolis en gestionarà un total de 240.000€.

El programa ENI CBCMED finança, amb més de mil milions d’euros procedents de Fons Europeus, projectes alineats amb el desenvolupament de negocis i petites i mitjanes empreses (PIMES), iniciatives per diversificar el turisme en nou segments i nínxols, suport a la innovació i la transferència tecnològica, el treball per la inclusió social i la lluita contra la pobresa; la preservació del medi ambient i la mitigació del canvi climàtic amb especial èmfasi en la gestió de les aigües, residus i energia.

És un programa específicament dissenyat per promoure la interacció entre països de les ribes nord i sud de la mediterrània i per tant obert a la participació d’Algèria, Xipre, Egipte, Espanya, França. Grècia, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Malta, Palestina, Portugal i Tunísia.

Twitter - Últimes interaccions