Ubicació de Radio Enllaços

Torre de comunicacions per a la ubicació de radioenllaços

Neàpolis és un centre de referència de les telecomunicacions de la ciutat i de la comarca. Allotja el punt d'interconnexió públic de la fibra òptica amb la resta del món. Per tant, és una ubicació estratègica per possar-hi radioenllaços.

Aquest equipament disposa d'una torre de telecomunicacions on poder ubicar antenes i les posibles previsions de creixement.

Twitter - Últimes interaccions