Sala de reunions

Situada a la planta baixa

Lloguer sala de reunions 1/2 DIA 1 DIA Preu/Hora
( 6 hores ) (12 hores )
Preu lloguer segons període d’utilització   60,00 € 100,00 € 20,00 €

Twitter - Últimes interaccions