Sala de formació

Situada a la planta baixa, a l'espai Crea&Co

Lloguer sala de formació 1/2 DIA 1 DIA Preu/Hora
( 6 hores ) (12 hores )
Preu lloguer segons període d’utilització   70,00 € 120,00 € 25,00 €

Twitter - Últimes interaccions