Presentació Juan Luís Ruiz

Regido d’Innovació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

PRESENTACIÓ REGIDOR

Vilanova i la Geltrú-Neàpolis és un binomi que ha esdevingut referència en l’àmbit tecnològic català. Ocupar un lloc destacat com a soci col·laborador de la Generalitat en relació a la telefonia mòbil i la fibra òptica ha fet possible que la capital del Garraf se situï com a ciutat estratègica del país i formi part o col·labori en projectes tecnològics internacionals, preferentment amb organismes europeus, però també cercant complicitats amb organismes governamentals o centres tecnològics d’arreu del món i, molt especialment amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La Regidoria d’Innovació, de la qual n’ostento la direcció política, és un ens amb vocació d’acollir, fer créixer i potenciar el talent creatiu, el coneixement, l’emprenedoria i les oportunitats de negoci en base a la recerca i la tecnologia. Som seu de diversos grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya i també d’empreses creatives i multimèdia. Exemple d’aquesta dinàmica de creació de nous sectors econòmics vinculats a la tecnologia és la posada en marxa del nou Clúster de la Creativitat aquest 2015, amb l’objectiu de promoure i impulsar un nou àmbit de negoci i de generació d’activitat econòmica a la ciutat en base a la creació de continguts, la creativitat i la cultura, els mitjans de comunicació i la tecnologia. Actualment Neàpolis és la seu de la televisió i ràdio públiques, Canal Blau TV i Canal Blau FM i també del nou Diari de Vilanova; de l’Escola Internacional de Cinema Catalonia Film School, juntament amb diferents empreses del sector ‘media’.

Fer créixer el teixit econòmic, apostant per noves fórmules de treball basades en la col·laboració i el treball en xarxa (base del cowork) ha fet possible que el cowork TIC de Neàpolis de la tercera planta hagi arribat al màxim d’ocupació possible i que hàgim abordat, des de l’Ajuntament de VNG-Nèapolis l’oportunitat de fer créixer aquest espai amb el nou viver d’empreses de base Tecnològica i Creativa (TICC) a la planta zero de l’Agència Pública d’Innovació, arribant així a la plena ocupació de l’espai destinat a empreses, emprenedors i organitzacions públiques i privades, del total de 8.000 m2 que té aquest edifici d’Innovació, al rovell de l’ou del districte tecnològic, universitari i cultural amb què compta la capital del Garraf.

Quant a les infraestructures estratègiques en l’àmbit TIC Neàpolis és capçalera de la fibra òptica de tot el territori, connectant a través de la C-15 els municipis de l’Eix Diagonal, Igualada, Manresa, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú. L’Agència pública d’Innovació a més, treballant estretament amb les administracions públiques supralocals, ha liderat el desplegament d’una xarxa oberta que ofereix serveis avançats de telecomunicacions a la ciutadania, al teixit empresarial i econòmic, als organismes públics i equipaments el desenvolupament de la banda ampla com a element estratègic d’innovació i competitivitat a la ciutat i a la comarca del Garraf.

En aquest edifici el coneixement, la innovació i la tecnologia donen cabuda a més de 160 professionals d’aquests àmbits, 20 empreses, un centre tecnològic i és seu també del Campus Universitari de la Mediterrània (CUM), amb una programació de congressos científics internacionals i activitats de divulgació científica i humanística que imprimeixen a la capital del Garraf el segell de ciutat-campus de coneixement, del qual n’hem fet bandera des del 2011 i, en seguirem fent.

            Juan Luís Ruiz López primer tinent d'Alcaldia, portaveu del govern. Regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació.

Twitter - Últimes interaccions