Plató de Neapolis

Un espai preparat per rodar i molt més...

En el Plató de Neàpolis és on es roden els programes de Canal Blau. Disposa de tots els equips de rodatge, càmeres, luminotècnia i altres recursos necessaris.

També es pot llogar com a sala, aportant un ambient exclusiu i diferent en càterings, presentacions, trobades...

Els preus varien segons les necessitats.

LLOGUER PLATÓ PER RODATGES   1/2 DIA 1 DIA Preu/Hora extra
Dia rodatge (10h)   380,00 € 650,00 € 65,00 €
Dia de preparació i desmuntatge (10h)   --- 542,00 € 54,00 €
KW   0,64 € 0,64 € 0,64 €
Neteja plató   108,10 € 108,10 € _
         
LLOGUER PLATÓ COM A SALA   1/2 DIA 1 DIA Preu/Hora extra
Per activitats que no siguin rodatges   200,00 € 300,00 € ---
DESCOMPTES      
En funció dels dies contractats, per empreses i entitats sense afany de lucre (ESAL)
       
PERIODE DESCOMPTE    
2 Dies 5%    
3 Dies 10%    
4 Dies 15%    
5 Dies o més 20%    

Twitter - Últimes interaccions