Neàpolis UP!

Unitat de Projectes Internacionals Apropem les oportunitats internacionals a Vilanova i la Geltrú

Neàpolis és l'Agència d'Innovació Pública que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa al servei de la ciutadania per avançar cap a la Innovació Tecnològica.

 Els serveis que ofereix Neàpolis UP! a tothom que s'hi adreci són:

- Intercanvi de talent: mobilitat d'empreses, emprenedors i estudiants vilanovins. Cerca de partners. Atracció d'empreses, emprenedors i estudiants a Vilanova i la Geltrú

- Projectes europeus: cerca d'oportunitats, accés a oportunitats com a societat innovadora. Gestió documental. Creació d'aliances.

- Societat de la Innovació

 

Twitter - Últimes interaccions