Introducció a R, visualització gràfica i Big Data

Curs del Campus Universitari de la Mediterrània

Introducció a R, visualització gràfica i Big Data

 

Curs del campus universitari de la Mediterrània

 

 

Quan: del 28-05-2019 al 30-05-2019 de 16.00 a 20.00 h.

Lloc: Neapolis

Cost del curs: 100€ , 50€ per a persones empadronades a Vilanova i la Geltrú.

Cal inscripció prèvia aquí.

Observacions: Cal que l'alumnat porti el seu propi ordinador portàtil

Ponent: Josep Anton Mir Tutusaus és doctor en Enginyeria Ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment exerceix de consultor de Big Data i Intel·ligència Artificial a una firma catalana

 

Descripció i objectius del curs

 Aprèn el conceptes claus del big data i com gestionar gran volums de dades amb el llenguatge de programació R i la seva interfície gràfica Rstudio.

El curs està pensada per introduir els alumnes en conceptes clau: què és el Big Data, la importància de les bases de dades, com fer les preguntes adequades i presentar les eines que ens permetran respondre-les: R i RStudio (la interfície gràfica per excel·lència dR) i com programar en aquest llenguatge.

 Aprendrem a obtenir, manipular, presentar dades i interpretar-les, habilitats molt necessàries en molts contextos empresarials. També adquirirem les nocions bàsiques d’R, el llenguatge de moda per a l’anàlisi de dades, tot i que els conceptes claus d’estadística i bases de dades són extrapolables a d’altres programes més comuns com Excel i Tableau.

 

Programa

1. Introducció

1.1. Què és R i per a què serveix?

1.2. Installació d’R i RStudio

 

2. Programació amb R

2.1. Tipus d’objectes i dades, llegir i escriure dades

2.2. Estructures de control

2.3. Funcions de loop

 

3. Lectura de bases de dades

3.1. Lectura de dades: .csv, .xlsx

3.2. Concepte de tidy data

3.3. Scripting per ordenar bases de dades

 

4. Anàlisi i representació de dades

4.1. Gràfics exploratoris amb R i ggplot2

4.2. Principis de gràfics analítics

 

 

 

Twitter - Últimes interaccions