Inse Rail, enginyeria amb base a Neàpolis, farà el inventari de l’amiant present a tota la xarxa de metro de Barcelona

Inse Rail, enginyeria amb base a Neàpolis, farà el inventari de l’amiant present a tota la xarxa de metro de Barcelona

Inse Rail, enginyeria amb base a Neàpolis, farà el inventari de l’amiant present a tota la xarxa de metro de Barcelona

 

L’amiant es pot trobar a les xarxes ferroviàries en dipòsits d’aigua, canonades aïllants de parets i sostres així com als sostres i parts inferiors dels vagons, als seients o als paviments.

 

Inse Rail, empresa d'enginyeria amb base a Neàpolis, serà la responsable de la confecció del inventari de tot l'amiant existent a la xarxa de metro de Barcelona. Inse Rail és una empresa especialitzada en projectes d'enginyeria i consultoria en el sector ferroviari, de l'energia i la construcció.


L'adjudicació d'aquest nou contracte, per valor de 319.000 euros, es va produir el 12 de desembre passat i suposarà un pas endavant per a TMB en matèria d'enginyeria del Medi Ambient. Inse Rail compta amb una dilata experiència com a consultora en l'explotació,supervisió, operativa i manteniment d'instal·lacions.

TMB és la principal operadora del transport públic de Barcelona i l'àrea metropolitana. Transports Metropolitans gestiona la xarxa de metro, bus, bus turístic, el funicular i telefèric de Montjuïc i el Tramvia Blau. El contracte suposarà inventariar i fer la prospecció per localitzar l'amiant a les vuit línies de metro, les 156 estacions i els més de 140 trens que ofereixen servei actualment cada dia a la xarxa.

Inse Rail disposarà ara de 18 mesos, segons les condicions del contracte per a fer la prospecció, localització, identificació de tots els elements de la xarxa que continguin fibres d'aminat i els seus derivats. L'objectiu del contracte és obtenir un inventari i diagnosi de tots aquests elements existents a la xarxa i detectar també la possible existència d'aminat ocult. La finalitat de la prospecció es preparar un pla de retirada i substitució de l'aminat a mitjà termini. El inventari es farà extensiu a la totalitat de les línies del metro, les estacions i també els tallers, les dependències i instal·lacions de la xarxa.

 

 

L'amiant és un material ignífug i aïllant amb un elevat risc per a la salut tot i que durant molts anys va ser un material emprat de forma extensiva en molts productes prefabricats i emprats el sector de la construcció, transport, material tèxtils de protecció i aïllament. Des del 2002 es va prohibir la seva comercialització i ús en ser considerat un producte cancerigen a les persones que s'exposen a les fibres d'amiant. Per aquesta raó ha estat necessari establir controls de manipulació i control a l'hora de fer-ne la retirada o a l'hora d'abocar-los com a residu.

Avui, el risc d'exposició a les fibres d'amiant es produeix quan els treballadors manipulen materials instal·lats abans de la seva prohibició, com en els sectors dels enderrocs, les operacions de rehabilitació, de reparació o de manteniment.

L'amiant pot ser present en el sector ferroviari de diverses formes: dipòsits d'aigua prefabricats amb fibrociment, canonades aïllants de parets i sostres, camises aïllants de radiadors i apagaguspires, en teulades de fibrociment, i també en sostres i parts inferiors dels vagons on s'aplicava amiant bituminós anticorrosiu. L'amiant també pot ser present en les fibres tèxtils dels seients i en els paviments.

 

 

 

 

 

Twitter - Últimes interaccions