CONGRÉS PRIMEFISH

Projecte PrimeFish

primefish.definitiu

El Projecte PrimeFish desenvolupa l’eina innovadora de predicció per a reforçar la competitivitat del sector de la pesca i la aqüicultura europea en el mercat.

Twitter - Últimes interaccions