Conferència Bio Turbulència Ambiental

Conferència del Campus Universitari de la Mediterrània

L'estudi de la “Bio Turbulència Ambiental” ajuda a desenvolupar models predictius sobre la difusió de contaminats als oceans o l'atmosfera

Dia: 27

Hora; 18h       

Lloc: Neàpolis

 

El format de la conferència serà diferent a l'habitual amb sessions de cadascun dels ponents de 15 minuts amb una discussió i debat final.

Amb cadascuna de les intervencions s'intentarà oferir una descripció de diverses situacions habituals en la vida i en els diversos entorns mediambientals i biofísics on la turbulència i els models numèrics ajuden a interpretar un món complex. Entendre el fenomen de la turbulencia es fonamental per poder desenvolupar models predictius sobre els fluxos ambientals que ajudin per exemple a predir la difusio de contaminants en els oceans o a l'atmosfera. En aquesta materia interven disciplines com l'estadistica, la matemàtica, la dinàmica de fluids, la plasticitat, entre d'altres.D'aquesta manera s'introduiran de forma amena i sorprenent diferents aplicacions i tècniques per a entendre la vida, la biologia, la medicina, la oceanografia, la meteorologia, l'economia i moltes altres qüestions pràctiques.

Ponents: 

Philippe Fraunie, professor de la Université de Toulon, i director del centre d'investigació mixt UNIVERSITAT-CNRS en el marc del Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), és un expert en models de oceanografia costanera i observació remota (ESA).

Tomas Bodnar professor de la Charles University de Praga, membre de l'Institut de Termomecànica de l'Acadèmia de Ciències Txeca (CAS), expert en Dinàmica de Fluids Bio físics i matemátiques en models numèrics.

COORDINACIÓ:

JOSE MANUEL REDONDO (Professor de física de la UPC-Barcelona Tech., Secretari de la Division de processos No-Lineals de l'European Geophysical Union, Coordinador d'ERCOFTAC, membre del Trinity College i DAMTP (Cambridge) i expert en Turbulència.

Juan Jorge. Professor de la UPC-Barcelona Tech., Director de l'Escola Tècnica de Manressa, Expert en anàlisi geofísic i anàlisi d'imatges de satèl·lit.

Otman Ben Mahjoub. Professor de la Univ. Abdelmalik Essaiidi, membre de la European Geophysical Union i investigador de l'ESA (Agència Espacial Europea), és expert en mecànica de fluids i intermitent.

Jackson Tellez - Investigador post Grau de la UPC i la Universitat Lomonosov de Moscou, Secretari d'ERCOFTAC SIG42, visitant a École Politechnique, Paris, és un expert en visualitzaciò de fluxos i en models numèrics amb Open Foam.

Pilar Lopez Gonzalez-Nieto. Investigadora en Ciències Atmosfèriques de la Universitat Complutense de Madrid, Facultat de Biologia, Institut Pluridisciplinar. Convener de l'European Geophysical Union. Experta en barreja i clima, processos biològics i atmosfèrics.

Greg King. Investigador visitant a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC). Expert en Oceanografia i en interaccions a Diverses escales entre l'oceà i la atmoósfera.

Margarita Díez. Directora del Port de Vilanova i la Geltrú. Experta en processos de difusió i de pol·lució mediambiental.

Pere Arnau. Investigador del CIMNE (NATURE) i de la UPC, coordinador decnombrosos projectes d'investigació mediambiental.

Hadrien Calmet - Investigador del Barcelona Super Computer. Expert en models numèrics en sistemes complexos i a Bio-Fisica.y Medicina.

 

Bioturbulencia ambiental ok

 

 

Twitter - Últimes interaccions